L1030240.jpg

Social IT har vist sig at kunne

 • understøtte mentees hukommelse og forbedre borgerens fremmøde til aftaler markant - via reminders. Fremmøde vurderes af mentorerne at være det første og blandt de mest væsentligste skridt ift. at hjælpe mentee videre og tættere på arbejdsmarkedet. For borgere der anvender tolk vurderes ligeledes at være en økonomisk besparelse, fordi mentee rent faktisk møder op og det ikke er nødvendigt at sende en dyr tolk hjem.
 • skabe ro i hovedet hos mentee - via digital kalender
 • motivere mentee til at følge sin træning og opsætte egne mål - via Tankespil samt google sheets og google forms
 • give mentor mulighed for at følge, hvordan borgeren har det mellem aftaler - via Tankespil
 • give borgeren redskaber til at graduere sin dag og i hvor høj grad de har nået dagens mål - via STRUKTUR
 • give borgeren en overskuelig og lettilgængelig kanal for at
 • udtrykke trivsel/mistrivsel - via Tankespil
 • motivere borgeren til fx at kunne købe ind selvstændigt på trods af social angst - via Iphone notes

Digital fordi

 

Den digitale mentor bruger teknologiens muligheder for at understøtte borgerens udvikling. Der er mange muligheder i social IT i form af fx smartphones og tablets, som de fleste har i forvejen.

 

Potentialerne er mange for både mentor og borger:

Husk etikken!

Det kan være en stor hjælp for borgeren, at du kan tilgå hans eller hendes kalender. Men sørg for, at du har fået tilsagn, og at du kun har adgang til de mest nødvendige aftaler. Balancen mellem støtte og overvågning er hårfin.

For mentor

Du kan som mentor inddrage konkrete værktøjer og tilbyde en støtte, der er uafhængig af tid og fysisk tilstedeværelse. Over afstand er det på den måde fx muligt at: 

 • monitorere udvikling
 • motivere
 • støtte op og reducere kompleksitet
 • foretage hyppigere opfølgning
 • indsamle og dele data med relevante fagpersoner fx sagsbehandler.

For borger

Du kan ikke være fysisk til stede for borgeren hver dag, og ikke nødvendigvis på det tidspunkt på døgnet, hvor der er allermest behov for det. Ved at bruge social IT i samarbejdet får borgeren mulighed for at have dele af din støtte tilgængelig hele tiden.

Samtidig rummer social IT en masse muligheder for borgeren selv. Fx kan borgeren:

 • opnå bedre selvindsigt
 • få handlestrategier (fx i forhold) angstanfald
 • styrke sine muligheder for at kommunikere med omverdenen.
   
 

Er du allerede overbevist? 

 
SUS_Abdellah Ihadian-0265.jpg
I starten var vi vildt ambitiøse og præsenterede borgeren for alt muligt avanceret. Men det var slet ikke der, borgeren var. Det blev først en succes at bruge social IT, da vi formulerede helt små mål med meget simple apps.
— Mentor, MATCHgruppen
 

Hvem kan bruge social IT?

Tip!

Hos de borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet er potentialet for kompensation størst, men til gengæld kan implementeringen være vanskelig.

De borgere der er tættest på arbejdsmarkedet har nemmere ved at anvende social IT. Omvendt vil behovet for støtte i mange tilfælde være mindre.

Alle borgere, der har adgang til fx en smartphone eller tablet, kan i princippet anvende social IT som støtte til at komme i arbejde og holde fast i jobbet. Det handler om at anvende nogle redskaber, der matcher borgerens forudsætninger og behov. Og om at sætte realistiske mål og starte i det små.

  Mange borgere, der har været uden for arbejdsmarkedet i lang tid - eller aldrig har været i arbejde - kæmper med forskellige diagnoser og udfordringer. Det kan være stress, ADHD, angst, social fobi, PTSD, depressioner, fysiske lidelser etc.

  Udfordringerne kommer til udtryk i hverdagen på forskellig vis. Nogle borgere har fx svært ved at stå op om morgenen, svært ved  at komme i bad, bevæget sig eller få handlet. Mange har svært ved at huske aftaler. I mentorens arbejde med social IT gælder de samme principper som i alle andre dele af mentorindsatsen, nemlig at tage udgangspunkt i de umiddelbare behov.
   

  Case

  Cecilia lider af alvorlig PTSD. Så alvorlig, at hun ikke kan mærke, hvad hun har behov for. Ofte får hun kun det vand, som kommer ind i munden når hun børster tænder. App'en WaterIn kan hjælpe hende til at huske at drikke.

  Case

  Lenny har brugt sin kalender-app til at føre regnskab med, hvor mange genstande han drikker på en dag. Efter at have ført regnskab en uge, går det op for ham, at hans forbrug  er væsentligt større, end han troede. Han vælger at gå i afvænning.