Instruktion og Vejledning

Dette tema dækker over apps, som kan supplere den del af mentorens arbejde, der handler om give vejledning i forskellige sammenhænge, herunder specifik instruktion i en given handling.

Når mentoren ikke altid kan være der fysisk for borgerne, kan det være en hjælp at benytte apps, som kan supplere mentorens instruktion og vejledning. Det kan fx være hjælp til  at huske ting i pressede situationer eller hjælp til, hvordan man skal handle ved angstanfald e.l. Via apps er det muligt, diskret og på farten, at få vejledning i form af tekst, billeder, lyd eller video, som kan være udarbejdet af eller i samarbejde med mentoren eller stamme fra andre steder som fx YouTube. 

Case

Rikke lider af alvorlig PTSD og har som følge deraf svært ved at koncentrere sig og en rigtig dårlig hukommelse. Hun skal starte i et praktikforløb nogle få timer om dagen, men er bekymret for, om hun kan overskue opgaverne. Rikkes mentor har introduceret Rikke for appen Mobilize Me. Her kan man oprette aktiviteter og beskrive, hvordan de skal løses - trin for trin. Man kan sætte flueben ved aktiviteten, når den er løst, så man får et visuelt symbol på, at aktiviteten er gennemført, og man kan gå videre til næste opgave. Ved at nedbryde aktiviteterne i mindre dele, bliver de langt mere overskuelige for Rikke.

SUS_Abdellah Ihadian-7537.jpg
 

Udvalgte apps