Kom godt i gang

 

Når du skal i gang med at introducere social IT til en borger, er det oftest nødvendigt at gå relativt systematisk til værks. Det kan du finde små fif og tricks til her.

Først og fremmest er det afgørende

 • at du har mod på at anvende digitale redskaber
 • at du er villig til at sætte dig ind i mulighederne
 • at du selv har en smartphone eller tablet, så du kan sætte dig ind i teknologien på forhånd
 • at du er i stand til at fastholde borgeren i anvendelsen - også i de perioder, hvor borgerens overskud er mindst. 

Implementeringen foregår bedst muligt i fire trin. Trinene er ikke kronologiske, og det er nødvendigt at gentage dem, hvis borgerens situation ændrer sig. Involver borgeren så meget som muligt på hvert trin.

 

1. Screening af borger

Lav en screening af borgeren. Med screeningsværktøjet, som du finder på denne hjemmeside, kommer du hele vejen rundt om borgerens forudsætninger i et digitalt mentorforløb. Mange forhold kan være af betydning for, om og hvordan der kan arbejdes med social IT. Det vigtigste er, om borgeren er motiveret. Men det er også vigtigt, om borgerens boligsituation er stabil, og om borgerens helbred er i orden. 

Desuden er det vigtigt at begynde dér, hvor borgerens umiddelbare behov er.

2. Udvælgelse af teknologi

Vælg dét digitale redskab, som kan støtte borgeren, med udgangspunkt i overvejelser om borgerens forudsætninger, behov og motivation. Du kan lade dig inspirere af IT-kataloget her på siden.

3. Introduktion og undervisning

En god introduktion til social IT er afgørende. Sørg for selv at sætte dig godt ind i det valgte redskab og sørg for at give borgeren den nødvendige introduktion. Du skal kunne hjælpe borgeren med at sætte teknologien op og besvare spørgsmål for at sikre en tryg og god opstart.

4. Organisering

Organiser arbejdet i en handleplan, som vi har lavet en skabelon for her: 

 
 

10 bud på en god implementering

 

HUSK!

at formulere realistiske mål og konkretisere arbejdet, så det bliver så let og overskueligt som muligt.

 1. Introducer det digitale redskab fra starten og som en del af den samlede indsats – ikke som et gadget.
 2. Som mentor skal du selv være fortrolig med teknologien ved opstart.
 3. Social IT bør introduceres i en periode, hvor borgerens liv er relativt stabilt.
 4. Borgerens digitale redskab skal fungere og være tilgængeligt.
 5. Vær tålmodig i forhold til borgerens motivation. Som tommelfingerregel skal borgeren kunne se potentialet ved det digitale inden for den første måned, hvor han/hun er aktivt i gang.
 6. Som mentor skal du selv tro på, at det lykkes, og løbende motivere borgeren i anvendelsen. Du skal sætte fokus på værdien af teknologien - ikke teknologien i sig selv.
 7. Borgeren skal anvende teknologien mindst én gang ugentligt.
 8. Borgerens netværk og evt. også sagsbehandler skal – i det omfang det er muligt – involveres i arbejdet.
 9. Mentor skal sigte efter langsomt at udfase den støtte til borgeren, som det digitale nu udgør – fx dét at minde borgeren om aftaler, når man mødes og taler sammen.
 10. Start i det små med introduktionen: Find det vigtigste og begynd med det. Skab små og sikre succeser.
 

Vær på forkant med udfordringer

 

Mange langtidsledige borgere har udfordringer med dårlig økonomi, usikre boligforhold, usikre sociale relationer, psykiske og/eller fysiske lidelser etc. I det hele taget kan de være påvirket af mange forhold i hverdagen, der gør det svært at tage imod ideen om at samarbejde omkring og via digitale redskaber.

Men borgere med de største udfordringer er også dem, har det største potentiale for at blive kompenseret i hverdagen.

I det følgende er der en række eksempler på de udfordringer, der kan opstå, når man arbejder med social IT. Og bud på, hvad der kan gøres:

 

Borgeren

Mister sin telefon og har ikke råd til en ny

Måske er der en i borgerens netværk, der har en ekstra liggende?

Mangler strøm på sin smartphone

Lav rutiner for opladning sammen med borgeren i afprøvningsperioden. Køb evt. en powerbank, hvis borgeren er meget på farten.

Glemmer at lægge nye aftaler ind i sin kalender, selv om I har aftalt det

I starten kan I lægge aftaler ind i borgerens kalender sammen. Nogle kalendere giver også mulighed for, at mentoren opretter aftalerne på borgerens mobil fra sin egen mobil.

Har en periode med psykisk eller fysisk sygdom eller har et alvorligt misbrug

Social IT skal tages i brug, mens borgeren har overskud. Det gør det lettere at fastholde brugen efterfølgende. Det er samtidig nødvendigt at udfordre sig selv som mentor og ikke give op på forhånd. De fleste borgere, der er langtidsledige, har udfordringer. Og social IT kan vise sig at blive en stor hjælp i en turbulent periode.

Har en dom, der skal afsones

Borgeren kan stadig have gavn af støtten fra social IT. Men det kan være nødvendigt at alliere sig med andre for at fastholde borgeren i brugen af redskaberne.

 

Mentor / systemet

Mentoren skiftes ud

Hvis alle mentorer har grundlæggende viden om, hvordan social IT fungerer som et alment støtteredskab, lettes overleveringen af arbejdet. På sigt skal borgeren gerne beherske teknologien i tilstrækkeligt omfang til, at det er ligegyldigt, hvem der er mentor.

Mentoren mangler digitale kompetencer

Den teknologi, der arbejdes med, skal som udgangspunkt være så simpel, at alle kan tage den i anvendelse, hvis de har teknologien i hænderne i ganske kort tid. Tit handler manglende kompetencer mere om en mental barriere eller måske modstand mod teknologi som redskab.

Mentorforløbet slutter før tid

Det tager tid at få nye rutiner, og et meget kort forløb kan betyde, at teknologien ikke er ordentligt integreret i hverdagen, når forløbet stopper. Det kan håndteres ved, at borgeren introduceres for social IT med det samme, når mentorforløbet starter. Og ved at inddrage pårørende i arbejdet til at give støtte, når mentor ikke er der.

 

Teknologien

Mange apps koster noget, og borgeren ved ikke, hvad han/hun betaler for

Det kan være relevant at starte med en gratis app og herefter vurdere, om borgeren profiterer af social IT på et overordnet niveau. Langt de fleste apps koster kun lidt, og med gode erfaringer i ryggen giver det måske mere mening at betale for en app - den koster typisk mellem 5 og 35 kr. 

Mentor og borgeren bruger forskellige platforme - fx iOS og Android

Nogle apps kan anvendes på forskellige platforme. Findes den app, som borgeren helst vil anvende, ikke på den platform,  mentoren har, må mentoren sidde sammen med borgeren og sætte appen op på dennes smartphone.

Mentor vil gerne bruge appen til flere borgerens samtidig

Undersøg, om du kan have flere brugere tilknyttet appen. Er dette ikke tilfældet, så start med den borger, du vurderer vil have størst udbytte.

Appen får mobilen til at køre langsommere

Sørg for at have appen lukket, når du ikke bruger den.