Målsætning, 
Selvindsigt og Træning

Dette tema dækker over apps, som kan støtte borgeren i at sætte mål og holde fokus på dem, få indsigt i egen udvikling og adfærdsmønstre samt træne konstruktiv adfærd. 
 
Der findes apps, som kan hjælpe brugeren til at blive bedre til noget, ved at systematisere målsætning og dét at holde fokus på målet – fx ‘at møde op til alle aftaler med psykiateren inden seks måneder’.

Case

SUS_Abdellah Ihadian-7537.jpg

Peter har meget komplekse problemstillinger. han har en borderline-diagnose, angst og personlighedsforstyrrelser. Peter synes, det er svært at sætte ord på, hvordan han har det, og han får ikke altid sagt til mentoren, når han synes, at ting er ved at skride for ham. Mentoren har introduceret appen Tankespil for Peter.  I denne app noterer Peter, hvordan han har det på forskellige parametre, og mentoren kan følge med på sidelinjen via sin egen app. Mentoren har flere gang lagt mærke til, at beskrivelserne på appen giver hende mere information om, når Peter har det svært, end samtalerne med Peter gør. Mentoren bruger appen til at følge Peters psykiske velbefindende og opsøge ham - uden om aftaler. Og Peter værdsætter, at han kan gå tilbage og kigge på de dage, der er gået og få et bedre overblik over, hvornår der har været gode og dårlige dage.

 

Udvalgte apps