Projektet bag denne guide

 

Projektet har vist, at det i mentorforløb er muligt at bruge digitale redskaber til at:

 • understøtte mentees hukommelse og forbedre borgerens fremmøde til aftaler markant - via diverse reminder-apps. Fremmøde vurderes af mentorerne at være det første og blandt de mest væsentligste skridt ift. at hjælpe mentee videre og tættere på arbejdsmarkedet. For borgere der anvender tolk vurderes ligeledes at være en økonomisk besparelse, fordi mentee rent faktisk møder op og det ikke er nødvendigt at sende en dyr tolk hjem.
 • skabe ro i hovedet hos mentee - via digital kalender
 • motivere mentee til at følge sin træning og opsætte egne mål - via app'en Tankespil
 • give mentor mulighed for at følge, hvordan borgeren har det mellem aftaler - fx via app'en Tankespil
 • give borgeren redskaber til at graduere sin dag og i hvor høj grad de har nået dagens mål - fx via app'en STRUKTUR
 • give borgeren en overskuelig og lettilgængelig kanal for at udtrykke trivsel/mistrivsel - via fx via app'en Tankespil
 • motivere borgeren til fx at kunne købe ind selvstændigt på trods af social angst - fx via iPhone Notes
 • bryde ensomhed og tale med andre i samme situation - fx via Facebook PTSD-gruppe
 • skabe indsigt i og holde regnskab med alkoholmisbrug - via kalender
 • minde mentee om at drikke vand - via app'en waterIn
 • Erfaringer og værktøjer på dendigitalementor.dk er resultatet af projektet ‘Social IT i mentorforløb’, der blev igangsat af Socialt Udviklingscenter SUS og MATCHgruppen Aps. med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektet har i perioden september 2015 til juli 2017 sat fokus på, hvordan og med hvilke resultater brug af social IT i mentorforløb kan styrke udsatte borgeres indslusning og fastholdelse på arbejdsmarkedet.  

  10 mentorer fra virksomheden MATCHgruppen har introduceret 30 borgere for social IT – dvs. digitale redskaber, der kan anvendes til kommunikation, struktur og overblik, fastholdelse af sociale relationer m.m.

   

  Socialt Udviklingscenter SUS

  projektledelse / metodeudvikling

  SUS er en almennyttig nonprofit forening, der arbejder med at forbedre livsvilkårene for socialt udsatte borgere. SUS har gennem mere end 10 år udviklet, afprøvet og implementeret social IT, der kan understøtte udsatte borgere i øget livsudfoldelse.

  Kontakt SUS

   

  MATCHgruppen

  Afprøvning

  MATCHgruppen er en privat virksomhed, der har specialiseret sig i at hjælpe ledige med at komme nærmere arbejdsmarkedet, i uddannelse eller at blive afklaret i forhold til fremtiden. MATCHgruppen samarbejder med jobcentre samt private og offentlige virksomheder.