Påmindelser

Dette tema dækker over apps, som kan bruges til hjælpe borgeren med at huske ting.
 
Teknologien gør det muligt, at man kan blive påmindet om ting ud fra både tid og sted. Det kan fx være, når man forlader eller kommer til et bestemt sted. 

Case

Albert har gennem de senere år bevæget sig længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. Dette skyldes bl.a., at han har angst, forskellige fobier og har brug for en høj grad af forudsigelighed. Albert bor hos sin mor. Han har tre børn, som han ser, men han har svært ved at bevare overblikket over aftaler - både aftaler med børnene, med kommunen og med sin mentor. Mentoren har introduceret Albert for appen Påmindelser på iPhone. Påmindelserne hjælper Albert til at huske sine aftaler. Han skriver også de ting ned, han skal huske at spørge sin sagsbehandler om. Albert synes, at de digitale reminders hjælper ham til at huske aftaler, men han ville ønske, at han var endnu bedre til at huske at få oprettet reminders.

 

Udvalgte apps