Screeningsværktøj

 

TIP!

Du kan uploade screeningsværktøjet til borgerens sag.

 

Inden en digitalt understøttet mentorindsats kan træde i kraft, er det en god ide at få et overblik over, om og hvordan det vil gavne borgeren. Her på siden finder du et screeningsværktøj, som du kan downloade og printe.

Værktøjet indeholder to skemaer:

1.   Udfyld Screeningskema 1

2.   Udfyld Screeningskema 2

Screeningsværktøjet er specialudviklet til mentorforløb og afprøvet i samarbejde med mentorer. Du kan inddrage værktøjet som en del af den øvrige udredning, du foretager ved opstart af et mentorforløb.

Læs videre nedenfor for vejledning i at udfylde de to skemaer.

 
IMG_0870.JPG

Screening-skema 1

Screeningskemaet giver dig en hurtig indikation af potentialerne i at introducere social IT. Det svarer også på om, der er områder, der med fordel kan arbejdes med, før det er meningsfuldt at introducere social IT for borgeren.

Screeningskemaet er inddelt i syv temaer, som er fordelt på tre kategorier, alt efter hvor afgørende temaet er ift. borgerens forudsætninger for at anvende social IT:

 

Kategori A:
Afgørende for igangsætning  

  • Personlige kompetencer

  • Arbejdsmarkeds-perspektiv

Kategori B:
Væsentlig for gennemførelse

  • Helbred

  • Økonomi

  • Faglige og praktiske kompetencer

Kategori C:
Afgørende for succes
 

  • Boligforhold

  • Netværk og familie

 

Når du udfylder skemaets syv temaer, skal du undervejs vurdere borgerens forudsætninger for, at I kan gå i gang med at arbejde med social IT.
Det gør du ved at afkrydse følgende målinger:

 

Gode forudsætninger


De basale betingelser for at anvende social IT ift. temaet er til stede.

Moderate forudsætninger

Borgeren har få eller ingen forudsætninger, men har et klart potentiale for at opnå forudsætninger, inden for det konkrete tema.
 

Manglende forudsætninger

Borgeren har ikke forudsætninger for at kunne anvende social IT ift. det konkrete tema og har intet umiddelbart potentiale for at opnå forudsætningerne i nærmere fremtid.

 
 

Vurdering

 

Når screeningskemaet er udfyldt, skal du med udgangspunkt i dine målinger vurdere, om det giver mening at introducere borgeren for social IT på nuværende tidspunkt.

Borgerens motivation for 1) at anvende social IT og 2) at komme tættere på arbejdsmarkedet vægter tungest. Scorer borgeren højt i disse to, vil det som udgangspunkt være relevant at anvende social IT. 

Du kan gøre et af følgende: 

 

Hvis borgeren har gode forudsætninger ift. motivation for både det digitale og dét at komme tættere på arbejdsmarkedet, og samtidig har enten gode eller moderate forudsætninger i de fleste andre temaer, er der intet at betænke sig på. Potentialet for at få udbytte af et digitalt understøttet mentorforløb er stort.

Gå i gang!

 

Hvis borgeren har gode eller moderate forudsætninger for det digitale og dét at komme tættere på arbejdsmarkedet, men en overvægt af manglende forudsætninger på øvrige temaer, vil det stadig være relevant at afprøve social IT. Dog skal der gøres en særlig indsats for at skabe dét minimum af forudsætninger i de øvrige temaer, som er nødvendige for, at borgeren kan tage teknologien i anvendelse.

Gå i gang med støtte!

 

Hvis borgeren hverken er motiveret til at anvende social IT eller til at komme tættere på arbejdsmarkedet, er det som udgangspunkt en god ide at afvente. Ligeledes er det en god ide at afvente, hvis borgeren er motiveret til at komme tættere på arbejdsmarkedet, men ingen forudsætninger har i de øvrige temaer. Med ’afvente’ henvises til, at screeningen kan foretages igen, når borgeren er i udvikling på andre områder. Gentag fx screeningen efter tre måneder.

Afvent!

 

Screening-skema 2 

Når du har fået en indikation om, at det kan være værdifuldt for mentorforløbet at introducere social IT eller fået en vurdering, der stiller krav til ekstra opmærksomhed på fx borgerens motivation, kan du med fordel gennemgå spørgsmålene i Screeningskema 2 for at perspektivere beslutningen.

Skemaet udfyldes i beskrivende form på væsentlige spørgsmål fra de syv temaer. Det er en hjælp til dig ift. at komme hele vejen omkring borgerens behov og de mulige handlingstiltag, der skal igangsættes for at kunne introducere social IT.

IMG_0880.JPG