IMG_0794.JPG

Struktur, Overblik  og Kalender

Dette tema dækker over apps, der kan være med til at skabe struktur og overblik i borgerens hverdag.

Der findes et hav af apps, som kan hjælpe med at strukturere hverdagen og give overblik over gøremål. Mange af dem er bygget op som kalendere med dagsstruktur og aftaler. Nogle har fokus på at gøre det så simpelt for brugeren som muligt med få, målrettede funktioner. Og nogle er udviklet til meget specifikke formål og målgrupper – fx familieplanlægning og unge med ADHD. Disse apps kan være med til at sikre brugeren kontinuitet og støtte brugeren i at blive mere selvhjulpen i sine aktiviteter.

Case

SUS_Abdellah Ihadian-0085.jpg

Christoffer har ADHD og har svært ved at overskue sin hverdag. Han glemmer ofte sine aftaler - både med det offentlige og private aftaler. Han føler sig ofte stresset. Christoffers mentor introducerer Christoffer for en digital kalender. Mentoren vælger appen Pleno Familie, med den kan han også fra sin egen kalender lægge aftaler ind i Christoffers kalender, følge med i Christoffers aftaler og huske ham på dem. Pleno Familie giver mentoren adgang til de kalenderaftaler, som Christoffer godkender som delte. Dermed oplever Christoffer at få ro i hovedet.

 
 

Tip!

Ofte kan helt almindelige kalender-apps, som fx Google Calendar, være det nemmeste at komme i gang med. Fordi de ofte allerede findes på borgerens smartphone. Andre gange kan det være mere nyttigt at bruge mere specialtudviklede apps som fx PlenoFamilie.

 

Udvalgte apps