App-katalog

 
 

Her finder du en oversigt over hvilke apps, man kan bruge til hvilke formål. Kataloget er inddelt i følgende temaer, som bygger på de erfaringer, mentorer har gjort sig gennem afprøvninger sammen med borgere:

Mange apps har funktioner, der gør at de kan bruges til adskillige formål og går derfor igen på tværs af temaerne.

 
 

Struktur / Overblik / Kalender

 

Dette tema dækker over apps, der kan være med til at skabe struktur og overblik i borgerens hverdag.

Der findes et hav af apps, som alle vil hjælpe os med at strukturere vores hverdag og give os overblik over gøremål. Mange af dem er bygget op som kalendere med dagsstruktur og aftaler. Nogle har fokus på at gøre det så simpelt for brugeren som muligt med få, målrettede funktioner. Og nogle er udviklet til meget specifikke formål og målgrupper – fx familieplanlægning og unge med ADHD.

Disse apps kan være med til at sikre brugeren kontinuitet, samt støtte brugeren i at udvikle selvhjulpenhed i sine aktiviteter.

 
 

CASE

SUS_Abdellah Ihadian-3717.jpg

Christoffer har ADHD og har svært ved at overskue sin hverdag. Han glemmer ofte sine aftaler - både aftaler med det offentlige og private aftaler. Han oplever sig ofte stresset. Christoffers mentor vælger at introducere Christoffer for en digital kalender. Han vælger Pleno Familie, fordi denne app giver mentoren mulighed for fra sine egen kalender at lægge aftaler ind i Christoffers kalender, og at følge med i, hvad Christoffer har af aftaler, så han kan huske ham på det. Pleno Familie giver mentoren adgang til de kalenderaftaler som Christoffer godkender som delte. Dermed oplever Christoffer at få ro i hovedet.

 

Udvalgte apps

 

Instruktion / Vejledning

 

Dette tema dækker over apps, som kan supplere den del af mentorens arbejde, der handler om give vejledning i forskellige sammenhænge - herunder når det kommer til specifik instruktion i en given handling.

Når man ikke altid kan være der fysisk for sine borgere, kan det være en hjælp at benytte apps, som kan supplere mentorens instruktion og vejledning – fx ifm. at huske ting i givne pressede situationer eller at igangsætte handlestrategi for angstanfald el.lign. Via apps er det muligt, diskret og på farten, at tilgå vejledning i form af tekst-, billede-, lyd- eller videoindhold, som enten kan være udarbejdet af eller i samarbejde med mentor eller stamme fra andre steder som fx YouTube. 

CASE

Rikke lider af alvorlig PTSD, og har som en del af dette svært ved at koncentrere sig og har en rigtig dårlig hukommelse. Hun skal starte i et praktikforløb nogle få timer om dagen men er bekymret for om, hun kan overskue opgaverne. Rikkes mentor har introduceret Rikke for appen STRUKTUR. I denne app kan man oprette aktiviteter og beskrive, hvordan de skal løses - trin for trin. Man kan sætte flueben ved aktiviteten, når den er løst, så man får et visuelt symbol på, at aktiviteten er gennemført og man kan gå videre til næste opgave. Ved at nedbryde aktiviteterne bliver de langt mere overskuelige for Rikke.

 

Udvalgte apps